سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

یبوست در کودکان - show-content

 

 

یبوست در کودکان

یبوست در کودکان


زمانی که کودک این علائم را داشته باشد یبوست تلقی می شود :دفع کمتر از حد ،مساوی سه بار در هفته و دفع مدفوع قطور وهمینطور کودکانی که مدفوع سفت دارند دچار یبوست هستند. درمان یبوست سه مرحله دارد که اولین مرحله شامل تغییرات تغذیه ای می باشد که ما این کودکان را دعوت می کنیم به افزایش مایعات زیاد ،سبزیجات،روغن های گیاهی مثل روغن زیتون و . . . .. پس از آن یکی از مهمترین بخش های درمان آموزش توالت رفتن است. لازم است که بچه را سه بار پس از صبحانه ، نهار و شام به دستشویی ببرند تا حرکت روده بیشتر شود. مهم نیست که دفع مدفوع انجام شود یا نه . این کار برای این است که تمایل رفتن به توالت در کودک ایجاد شود. مرحله ی بعدی اقدامات دارویی است که در این زمینه از ملین هایی چرب و برخی از روغن ها استفاده می شود.

When a child has symptoms of constipation deemed to be disposed of is less than, equal to three times per week and severe constipation stools are hard stools are thick, as well as children. There are three steps to relieve constipation include dietary changes is the first step, we invite the children to raise plenty of fluids, vegetables, vegetable oils such as olive oil. . . .. So it is an important part of toilet training. It is necessary that the child three times, after breakfast, lunch and dinner to the bathroom to take a bowel movement more. No matter fecal done or not. This work is a desire to go to the bathroom in our children. The next step is a drug that acts in the field of fat and some oils are used as a laxative.