رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ خرداد ۱۳۹۸

گلدسته های نیاز

Loading the player...
گلدسته های نیاز

گلدسته های نیاز ویژه برنامه ی اذانگاهی صدای استانی مرکزالبرز است که از یک ربع مانده به اذان از این شبکه رادیویی پخش میشود

 
اهداف طرح:
هدف نزدیک کردن و پیوند دوباره قلوب سرشار از ایمان مخاطبان این رسانه با ذات لایتناهی باری تعالی است. با این امید که مقبول افتد.
تاریخ تولید: 1393

در حال حاضر برای این برنامه عواملی ذکر نشده است