سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

کویر بشرویه - show-content

 

 

کویر بشرویه

کویر بشرویه


کویر بشرویه

ریگزار بشرویه در شرق شهرستان بشرویه در استان خراسان جنوبی قرار دارد. این ریگزار از جنوب شرقی به شهرستان بشرویه، از شرق به کویر نمک بشرویه، از شمال به شهرستان کاشمر و از جنوب به رود کال شور محدود می شود. عرض ریگزار در وسیعترین قسمت در حدود 30 کیلومتر و طول آن در حدود 24 کیلومتر است. در مناطق شرقی ریگزار بین تپه ها بوسیله نمکزارهای پراکنده ای پوشیده شده است. بلندترین ارتفاع تپه ها در منطقه جنوبی و در حدود 70 متر است. در قسمت جنوبی و مرکزی تپه های ماسه ای عمدتا جهتی شرقی-غربی دارند و در قسمت شمالی ارتفاع تپه ها کاسته شده و جهت مشخصی ندارند. پوشش گیاهی ریگزار در قسمت شمالی انبوهتر و در قسمت جنوبی تنکتر است. این پوشش عمدتا شامل گیاهان ماسه پسند همچون تاغ و اسکمبیل است که جوامع بوته ای همچون نسی و ... نیز در آن دیده می شود. پوشش جانوری منطقه عبارت است از: سارگپه بیابانی، شاهین، پا مسواکی، شغال، گرگ، روباه شنی، گربه شنی، انواع آگاما و جکو، افعی شاخدار، تیر مار، مار جعفری، مار شتری و ... در قسمت شرقی ریگزار ،کویر نمک بشرویه قرار گرفته است. این کویر از جنوب به شهرستان بشرویه، از غرب به روستا و زمینهای کشاورزی روستای غنی آباد و روستای نیگنان و از شمال به کویر بجستان منتهی میگردد. کویر از شهرستان بشرویه در جهت شمال شرقی گسترش پیدا کرده و طول این گستره در حدود 90 کیلومتر است در حالی که عرض کویر در بیشترین حالت 20 کیلومتر است. پوشش کویر از زمینهای پف کرده رسی-قلیایی تشکیل شده است و در قسمتهای مرکزی شامل کویرهای رسی خیس است. نمک موجود در کویر شامل سولفات سدیم و منیزیم است که در سالهای اخیر نسبت به استخراج از آن اقداماتی صورت گرفته است. میانگین بارش باران در منطقه در حدود 150 میلیمتر در سال است و ارتفاع متوسط کویر از آبهای آزاد در نزدیکی شهرستان بشرویه در حدود 850 متر است که با حرکت به سمت شمال به طور قابل ملاحظه ای تا حدود 770 متر کاهش می یابد. پوشش گیاهی کویر عمدتا در حاشیه کویر قرار دارد و شامل گیاهان شور پسند همچون گز و بوته های اشنان است. در مرکز پهنه کویر هیچ گونه پوشش گیاهی قابل مشاهده نیست. گیاهان داروئی و صنعتی چون كتیرا .انقوزه ، زیره سیاه و بارهنگ از دیگر گیاهان این منطقه می‌باشد . در حاشیه کویر زمینهای کشاورزی قرار دارند .بیشتر زمینهای کشاورزی بشرویه ، عمدتاً با آب چاههای عمیق و نیمه عمیق آبیاری می شود. کشاورزی ، مبتنی بر منابع زیرزمینی آب و زمین‌های مستعد این منطقه است و عمده محصولات به عمل آمده پنبه، جو ، گندم و پسته می‌باشند که در این بین کشت و برداشت پسته اگرچه از قدیم انجام می‌شده، ولی اخیراً رونق ویژه‌ای گرفته‌است. آب و هوای حاكم بر منطقه از نوع خشك و كویری می‌باشد حداكثر و حداقل مطلق درجه حرارت هوا در ایستگاه بشرویه 49 و 27- درجه سانتی‌گراد گزارش شده است روستاهای حاشیه شمالی بشرویه درجه حرارت بالا و روستاهای غربی و جنوب غربی كه دارای ارتفاعات می‌باشند از درجه حرارت ملایمتری برخوردارند . در این منطقه رودخانه دائمی وجود ندارد و بیشتر به هنگام ریزشهای جوی بصورت روان آبها و سیلاب در منطقه جریان دارند و مهمترین آنها مشتمل میشود بر : رودخانه قلعه واقی : سرچشمه از ارتفاعات جنوب شرقی به طرف شمال جریان داشته و به كویر نمك می‌ریزد . رودخانه ریسو : از ارتفاعات جنوب سرچشمه گرفته در مسیر شمالی به رودخانه واقی پیوسته با آن كال نمك را بوجود می‌آورند . رودخانه فتح‌آباد : از ارتفاعات كوه جمال شروع در حواشی روستای فتح‌آباد وارد دشت بشرویه می‌شود . كال اصفاك : از بلندیهای قرانجیری واقع در غرب منطقه شروع و در نزدیكی روستای اصفاك به كال نمك می‌پیوندد . سیلاب این كال در تغذیه سفره آب زیرزمینی نقش دارد . كالشور فردوس : از شرق وارد دشت بشرویه پس ازعبور از شرق روستای نیگنان به كویر نمك می‌ریزد .

 

Sabulous Boshruyeh in East Boshruyeh city located in South Khorasan Province. This sabulous southeast of the city Boshruyeh, East Boshruyeh Salt Desert, north and south of the city of Kashmar, Cal passion is limited. Sabulous across the widest part, about 30 km and a length of about 24 km. East sabulous scattered among the hills are covered by Nmkzarhay. The height of the tallest hills in the southern area of about 70 meters. In the southern and central direction is mostly sand hills east - west and north side of the reduced height of the hills, and have no clear direction. Anbvhtr sabulous vegetation in the northern part and the southern part is Tnktr. The cover consists mainly of sand-friendly plants such as Tamarix and Askmbyl the plant communities such as sex and it also can be seen. Animal coverage area are: Sargph desert, eagle, foot brush, jackal, wolf, fox, sand, cat sand, a variety of Gama and Jacko, horned viper, June snake, adder, snake, camel and ... In the eastern part sabulous, Boshruyeh Salt Desert is located. The desert south of the city Boshruyeh, the West Village and rich agricultural land of the village and to the north of the desert Bajestan Nygnan Abad village is terminated. Boshruyeh desert city in the northeast has spread throughout the range of about 90 kilometers in the desert, the maximum width of 20 km. Deserts cover the bloated clay courts - is composed of alkali deserts and central parts of the clay is wet. Salt contains sodium sulfate and magnesium, which is found in the desert in recent years towards mining that has been done.Desert vegetation is mostly desert, including salty-friendly plants such as tamarisk and is Ashnan plants. The desert zone is not visible at the center of any vegetation. On industrial plants such as tragacanth. Asafetida, caraway and other plantain plants in this region. Agricultural lands are located in the desert. Most farms Boshruyeh, mainly deep-water wells and half is irrigated. Agriculture based on groundwater reserves and areas prone area and the major products were made to cotton, barley, wheat and pistachio nuts are grown and harvested in the past been done though, but recently there has been great prosperity.

category : Iran, Nature and Handicrafts