سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

کاشت نهال - show-content

 

 

کاشت نهال

کاشت نهال


Loading the player...

کاشت نهال

زندگی امروزه به واسطه رشد بی رویه جمعیت و ساختار نادرست مهندسی شهری انسانها را وادار به زندگی در سطوح عمومی کرده است. برخلاف سالهای نه چندان درو که زندگی بر مبنای افقی بوده است. گستره شهرها به واسطه جمعیت متناسب با محیط شهری، انسانها با طبیعت دریک توازن بوده اند، بر خلاف حاضر، انسانها در محیط آپارتمان نشینی برای تأمین حدأقل امکانات، شرایط موجود را به شرایط مطلوب تغییر دهد، بنابراین کاشت گل و گیاه در گلخانه ها، و باغچه های کوچک یکی از ضرورتهای زندگی امروزه محسوب می شود. این فیلم با نگاهی به روش کشت نهال گیاهان، به نوعی  آموزش نهال کاری را ارائه می دهد.