جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

کارگروه غذایی و امنیت سلامت

 

 به گزارش واحد مرکزی خبر البرز، اقدامات پیشگیرانه  برای کنترل بیماری التور ، خطرات فاضلاب شهرر جدید هشتگرد و انتقال آب شرب ینگی امام و گزارش اقدامات انجام شده و طرح موضوعات مرتبط با حیات وحش  در انتقال بیماری هاری  از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و دستگاه های مربوطه فعالیت های خود را در این باره به کارگروه گزارش دادند . 

 

همچنین تشدید بازرسی از سلامت آب اشامیدنی به منظور جلوگیری از انتقال بیماری ، تشدید و بارزسی از موادغذایی موجود در بازار ، بازرسی از مراکز تولید یخ  بهداشتی ، سالم سازی سبزی و پیشگیری از ورود بیماری از طریق سبزیجات بسته بندی ، معضل آب فروشی وآب رسانی  و ورود فاضلاب به محیط زیست از جمله مباحثی بود که در این جلسه مطرح و در باره آن تصمیم گیری شد .