حمایت از کالای ایرانی | شنبه، ۲ تیر ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی یافته های تحقیقاتی کشاورزی در استان البرز

کارگاه آموزشی ارائه آخرین یافته های تحقیقاتی در زمینه تغذیه مزارع گندم , جو و کلزا با حضور معاون تولیدات گیاهی , مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی,  مسئولین مراکز جهاد کشاورزی  ,کشاورزان پیشرو وکلیه کارشناسان مروج مسئول پهنه ها در محل سالن جلسات این سازمان برگزار شد.
در این کارگاه دکتر شیری محقق موسسه تحقیقات آب و خاک کشور به ارائه آخرین یافته های تحقیقاتی در این زمینه پرداخت.
مهندس کاووسی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان نیز در حاشیه برگزاری این کارگاه گفت: نظر به این که یکی از مهمترین مراحل داشت بحث مدیریت حاصلخیزی و تغذیه گیاهی میباشد لذا ضرورت برگزاری این کارگاه آموزشی – ترویجی به شدت احساس می شد.
وی اضافه کرد: نقش کارشناسان مروج مسئول پهنه ها در انتقال دانش فنی به بهره برداران در سالی که مزین به تولید و اشتغال است اهمیت ویژه ای را دارا میباشد.
کاووسی گفت: این کارگاه موضوعاتی از جمله؛نقش عناصر غذایی ضروری  و مفید در رشد و نمو گیاهان , علائم کمبود عناصر غذایی  و بیان نحوه کود دهی در فصل بهار (تعداد و میزان کوددهی) اطلاع رسانی شده و جدیدترین متد ها و روش ها در این زمینه معرفی گردید.