سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

کاروانسرای ایزدخواست - show-content

 

 

کاروانسرای ایزدخواست

کاروانسرای ایزدخواست


کاروانسرای ایزدخواست

کاروانسرای ایزدخواست در شمال شرقی رودخانه ایزدخواست و در شمال شهر آباده از استان فارس قرار دارد. این کاروانسرا در بین راه شهر تاریخی و باستانی آباده و اصفهان قرار دارد و یکی از مهمترین کاروانسراها در این منطقه محسوب می‌شود.معماری داخلی این کاروانسرا به مانند دیگر کاروانسراها هر طول ضلع آن 35 متر است. کاروانسرای ایزدخواست در زمینی به مساحت ۴۰۰۰ متر بنا شده است. در ردیف جلوی این کاروانسرا در اطراف حیاط در ضلع های شمالی و شرقی و همچنین جنوبی ۲۰ باب اتاق در ابعاد ۳×۳ متر ساخته شده است که هر اتاق دارای ایوانی به مساحت ۷/۵ متر می‌باشد. گفته می‌شود کاروانسرای ایزدخواست یکی از ۹۹۹ کاروانسرایی است که شاه عباس صفوی در دوران خود بنا کرده است. کاروانسرای شاه عباس ایزدخواست نیز که در محدوده این آثار تاریخی قرار دارد مانند قلعه ایزدخواست دچار محرومیت‌های مشابه‌ای شده است. این کاروانسرا از لحاظ زیبایی و استحکام و وسعت یکی از کاروانسراهای نمونه در نوع و زمان خود است. از نظر استحکام، این بنا از قلعه ایزدخواست شرایط بهتری دارد اما آنچه در مورد محافظت از تخریب بنا نمایان است نگهداری از بخشهایی از بنا به وسیله تیرهای چوبی است که به نظر نمی رسد چندان مطابق با اصول علمی باشد.
 

Izadkhast Inn River in the northeast and the north ABADEH Izadkhast the province of Fars. The inn is located between the cities of ancient ABADEH and is considered one of the most important in the region Myshvd.mmary caravansary inn built this house like a side length of 35 meters, Izadkhast Inn was built in an area of 4000 meters, The inn is in the front row around the yard on the north side and the east and south of 20 rooms in a 3 × 3 meters, each room has a porch area 7/5 is meters, It is said that Shah Abbas caravanserai inn Izadkhast the 999 has built in his time. Izadkhast Shah Abbas caravanserai, which is located within the historical monuments like forts Izadkhast has suffered similar deprivations. The inn is beautiful and the strength and breadth of the caravanserais sample type and time In terms of strength, the building of the castle Izadkhast better, but what about protecting the damaged building is shown by the maintenance of parts of the wooden beams that do not seem to be very consistent with scientific principle.