کاربرد صحیح حرف "را"

به کاربرد نادرست حرف "را" در این جملات توجه کنید . پزشکان میکوشند کسانی که نیاز به درمان دارند را مداوا کنند . نتیجه هایی که در بازی امروز به دست آمد را خدمتتان عرض میکنم. حرف" را " نشانه ی مفعول است و باید بعد از مفعول جمله به کار برده شود . در جمله هایی که شنیدید حرف "را" پس از فعل استفاده شده ،در حالی که به کار بردن حرف را بعد از فعل نادرست است . بهتر است بنویسیم و بگوییم پزشکان میکوشند کسانی را که نیاز به درمان دارند مداوا کنند . نتیجه هایی را که در بازی امروز به دست آمد خدمتتان عرض میکنم .

Improper use of the letter "a" in the words of note. Doctors try to treat people who need treatment. The result was that in today's game, I tell you. The letter "a" sign of the object and should be applied after the object. Such as hear the word "and" after the verb is used, while the use of the word is wrong after the verb. It is better to write and say that doctors try to treat people who need treatment. The result was that in the game today, I tell you.

روستای برغان در دهستان برغان بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ در غرب استان البرز و در کوه‌های البرز و در میان کرج و...
«آجین دوجین» یکی از روستاهای بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ با قدمتی سه هزار ساله است. این روستا از شمال به روستای...
.
.
حضور استاندار البرز در منزل شهید محمد حسن فهمیده  و ادای احترام به این شهید