حمایت از کالای ایرانی | چهارشنبه، ۲۳ آبان ۱۳۹۷

چرخش مثلث

Loading the player...

مناظره بین صنعت و دانشگاه

پویایی علم، صنعت، اشتغال و اقتصاد البرز

گزارش مستند از فناوری های علم صنعت در استان البرز

 

تاریخ تولید: 1396

تهیه کننده: حامد توکل

گوینده: فاطمه بابایی

 جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ