چرا فرکانس سیمای البرز بر روی ماهواره بدر با گیرنده قدیمی قابل دریافت نیست؟

چرا فرکانس سیمای البرز بر روی ماهواره بدر با گیرنده قدیمی قابل دریافت نیست؟


 فرمت تصاویر صدا و سیما mpeg4 می باشد و گیرنده های ماهواره ای که دارای این فرمت باشند می توانند شبکه های استانی را دریافت نمایند. گیرنده های قدیمی که با فرمت mpeg2 هستند صرفاً صدای شبکه را دریافت می کنند و تصویر قابل دریافت نیست.