پیچ آخر

پیچ آخر


Loading the player...

 

آنونس فیلم تلویزیونی پیچ آخر

موضوع این فیلم، در مورد اولین راننده زن در جاده های بین شهری می باشد.این اثر را خانم مریم سوخته زاری در سیمای مرکز البرز تولید کرده است.

A documentary/tele-film about the first woman whose job is driving buses.