سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

پوستر های دفاع مقدس - show-content

 

 

پوستر های دفاع مقدس

پوستر های دفاع مقدس
 


 

نقاشان انقلاب اسلامی ، استادانی همچون مصطفی گودرزی ، علی وزیریان، ناصر پلنگی و ...از همان روز های آغاز جنگ ، به تصویر گری حماسه برخورد مردم تازه انقلاب کرده ایران با ماشین مجهز جنگی عراق و در حقیقت نظام سلطه جهانی و در کنار آن مظلومیت این جنگ پرداختند و توانستند آبرو و حیثیتی دیگر گونه به این هنر بدهند و اکنون منتخبی از این آثار را برای مرور روز های پر عظمت دفاع مقدس به نمایش میگذاریم.

Week of the Week honor, holy week, in fact, celebrating, celebration and a tribute to the spirit, sacrifice, and strength of the people is sacred and holy. Painters of the Islamic Revolution, scholars like Mostafa Goudarzi, A. Vazirian, N. leopard and ... the same day the war started, the epic clash of the illustrations new Iranian revolution in the system of global domination and Iraqi war machine equipped