حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

پورتال دستگاه های استانی به درگاه خدمات الکترونیک تجهیز می شود

عباداله کامکار با بیان این مطلب گفت: کلیه دستگاه های اجرایی استان موظف به پیگیری جهت ارایه خدمات الکترونیکی در سطح تبادلی و تراکنشی هستند.
وی تصریح کرد: اداره کل ارتباطات و فناوری جهت ایجاد یکپارچکی در خدمات دولت الکترونیک موظف به ایجاد درگاه واحد استانی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری البرزگفت: سازمان برنامه و بودجه موظف به احصاء خدمات و تخصص شناسه برای کلیه خدمات دستگاه های اجرایی می باشد.
 وی افزود: نظام صنفی استان البرز موظف به همکاری با اداره کل ارتباطات زیرساخت برای ایجاد مرکز تبادل ترافیک ( lxp)  در استان است.
معاون استاندار گفت: مدیریت فناوری شبکه دولت استانداری با همکاری اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات  راه اندازی دبیرخانه های بدون کاغذ را در اولویت کار شهرستان های استان قرار دهد.
وی تصریح کرد: با توجه به توضیحات معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات نسبت به راه اندازی شبکه اجتماعی امن برای بهره برداری دستگاه اجرایی استان اقدام شود.
کامکار گفت: به منظور دوام آموزش های مرتبط با امنیت و اطلاعات رشد برنامه عملیاتی برای آموزش کارشناسان دستگاه های اجرایی استان در حوزه امنیت اطلاعات تدوین و اجرا شود.
کامکار همچنین بیان کرد: باید نسبت به پیگیری و عملیاتی نمودن پروژه  کار پوشه ایرانیان در استان اقدام کرد.