Skip to Content

ورنی بافی

یكی از صنایع دستی تزیینی- کاربردی ایران " ورنی بافی" نام دارد. ورنی دست بافته ای است كه از لحاظ تكنیك بافت، بین گلیم و قالی قرار دارد. بدین صورت كه مانند گلیم یا قالی بر روی دار عمودی یا افقی بافته می شود، دارای پود نازك و ضخیم است، مواد اولیه آن نخ پنبه ای برای تار و پشم های الوان یا ابریشم برای پود می باشد . تفاوت آن با گلیم و قالی در آن است كه نخ های پود به دور تار پیچیده، ولی رها نمی شوند بلكه ادامه كار را همان پود انجام داده تا جایی كه طرحی تمام شود، اضافی نخ به پشت كار برده و رها می شود. ورنی نوعی گلیم یک رو یا گلیم فرش نما بدون پرز است که به سبک پود پیچی یعنی گذراندن پود اصلی از تارو پیچش نخ خامه به دور نخ های تار شکل گرفته و نقش می پذیرد. ورنی نه فرش است و نه گلیم بلکه نوعی زیر انداز یک رو است که هم سادگی و سبکی گلیم را دارد و هم ظرافت و زیبایی قالی را. ورنی به دلیل عدم استفاده از گره در بافت آن جزو انواع گلیم و به اعتبار طرح و نقشه و شکل ظاهری آن مشابه قالی به نظر می آید. این بافته در استان آذربایجان و اردبیل از رواج خوبی برخوردار می باشد(افسانه ای قدیمی است كه می گویند كشتی نوح در نزدیكی این منطقه فرود آمده و استفاده از موتیف های حیوانات بر روی ورنی بافی به این دلیل بوده است). به این نوع گلیم های در استان کرمان (شیریکی پیچ) در مناطق استقرار ایل قشقایی در استان فارس و قسمتی از استان خوزستان (رندی) و در چهار محال بختیاری (سرانداز) می گویند با توجه به اینکه ایلات افشار، بچاقچی و قشقایی جزء عشایر ترک زبان هستند که در طی دوران حکومت صفویه عمدتاً از آذربایجان به مناطق یاد شده مهاجرت کرده اند از این نظر گفته می شود که خاستگاه اصلی این صنعت منطقه عشایر نشین آذربایجان بوده که از آنجا به برخی دیگر از مناطق ایران زمین گسترش یافته است گلیم یک رو یا ورنی در مناطقی از جمهوری آذربایجان و شمال و شرق ترکیه ورنی را به اسم سوماک یا به لهجه آذری سومه می گویند. روش نگهداری آن حفاظت از بید،رطوبت مداوم، حرارت و آتش، اشعه مستقیم و مداوم خورشید، سفید کننده های شیمیایی و اشیای نوک تیز و برنده می باشد و با آب ولرم، صابون و شوینده های معمولی و غیر اسیدی قابل شستشوی می باشد.

One of the applications of decorative handicrafts of "patent weaving" is called. Hand-woven patent for the technique that context, the kilims and carpets located. So like kilims and carpets are woven on vertical or horizontal arrow, the fabric is thin and thick, raw materials and colored cotton wool or silk for the warp and weft is for. Patent a carpet or kilim rugs on the facade of a lint-free screw the passing woof woof-style main taro cream twist yarn around the warp yarn formed and accepts the role. Carpets, rugs, but not patent and not a kind of mat that is the simplicity and style of its products and the elegance and beauty of carpet. Patent due to non-use of the types of products and the reputation of nodes in the context of the design and appearance it looks like carpet. This woven in Azerbaijan and Ardebil is the common good (the old legend is said that Noah's ark landed in the vicinity of the area and the use of animal motifs on the patent because it had been weaving). In this type of products in the province in the Qashqaees in Fars and Khuzestan provinces part of (Randy) and in Chahar Mahal Bakhtiari (header) say given that Afshar tribes, the tribes Bchaqchy and Qashqaior patent in the North and East regions of Azerbaijan and Turkey in the name of Svmak patent or the Azeri accent Svmh say. Maintenance of the protection of willows, constant humidity, heat and fire, radiation constant sun bleaching chemical and sharp objects, and with warm water, soap and detergent to wash the conventional and non-acidic.روستای برغان در دهستان برغان بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ در غرب استان البرز و در کوه‌های البرز و در میان کرج و...
«آجین دوجین» یکی از روستاهای بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ با قدمتی سه هزار ساله است. این روستا از شمال به روستای...
.
.
حضور استاندار البرز در منزل شهید محمد حسن فهمیده  و ادای احترام به این شهید