سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

وجه تسمیه کرج - show-content

 

 

وجه تسمیه کرج

وجه تسمیه کرج


Loading the player...

 

حدود 15 وجه تسمیه برای کرج گفته می شود که در این برنامه به3 وجه تسمیه آن پرداخته می شود.اولین وجه تسمیه برگرفته از یک نوع قایق می باشد که به آن کَرجی گفته می شده است.گفته می شود که در زمان قدیم ،شدت آب رود خانه به حدی بوده که مهاجرین برای عبور از آن مجبور به ساخت یک قایق سبک می شدند که موسوم به کرجی بوده است.

وجه تسمیه بعدی ،کوه رج به معنی قرار گرفته در دامنه ای از رشته کوه ها ومی باشد.

کِراج یا اَکراج نیز یکی دیگر از وجه تسمیه ها بوده که به معنی بانگ و فریاد می باشد و برگرفته از قلعه هایی می باشد که در فواصل معیینی برای اطلاع رسانی و آگاهی مردم از وجود خطر احتمالی بوده است.

Appellation of Karaj

There are 15 appellation for karaj that we review 3 of them. 

  First appellation is derived from a kind of open wooden boat: Karaji. Karaj's river in past was mighty and immigrants have to built a karaji to pass the river.

Second appellation says Karaj means located in range of mountains.

  Third one tells it was Keraj or Akraj that means call and shout. This name was taken from the castels that were built in certain distances to inform people of the risks.