سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

هیراد تاجی پور - show-content

 

 

هیراد تاجی پور

هیراد تاجی پور

هیراد تاجی پور

هیراد تاجی پور، فرزند شهرام،متولد هفتم اردیبهشت ١٣٩٣ در کرج

Hirad taji Poor was born in the seventh Persian date Ordibehesht 1393 in Karaj