سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

هسته شکل گیری شهر کرج - show-content

 

 

هسته شکل گیری شهر کرج

هسته شکل گیری شهر کرج


Loading the player...

 

 کرج در دهه 1330 متشکل از یک میدان کوچک و چهار خیابان بوده است، امروزه با نوسازی شهر میدان اصلی جمع و یک تقاطع جایگزین آن شده است. نام گذاری خیابان ها بر اساس شهرهایی بوده که خیابان به آن شهر ختم می شده است، مثلاً خیابان چالوس که به شهر چالوس و خیابان قزوین که به شهر قزوین ختم می شده است.

نام یکی از این خیابان ها دانشکده است، علت نام گذاری آن بدلیل منتهی شده خیابان به دانشکده کشاورزی می باشد، در ابتدا اسم این دانشکده مدرسه فلاحت بوده است و تاریخ تاسیس این مدرسه چند سال بعد از تاسس دانشگاه تهران می باشد، اساتید بزرگی چون دکتر عطایی و دکتر کریم ساعی (که از ایشان بعنوان پدر منابع طبیی ایران یاد می شود) در این دانشگاه تدریس می کردند. 

هسته شکل گیری شهر کرج
کرج در دهه 1330 متشکل از یک میدان کوچک و چهار خیابان بوده است، امروزه با نوسازی شهر میدان اصلی جمع و یک تقاطع جایگزین آن شده است. نام گذاری خیابان ها بر اساس شهرهایی بوده که خیابان به آن شهر ختم می شده است، مثلاً خیابان چالوس که به شهر چالوس و خیابان قزوین که به شهر قزوین ختم می شده است.
نام یکی از این خیابان ها دانشکده است، علت نام گذاری آن بدلیل منتهی شده خیابان به دانشکده کشاورزی می باشد، در ابتدا اسم این دانشکده مدرسه فلاحت بوده است و تاریخ تاسیس این مدرسه چند سال بعد از تاسس دانشگاه تهران می باشد، اساتید بزرگی چون دکتر عطایی و دکتر کریم ساعی (که از ایشان بعنوان پدر منابع طبیی ایران یاد می شود) در این دانشگاه تدریس می کردند.

 

 

-->

Historic Core of Karaj

Karaj was consisted of a small square and four streets in 1951. After reconstruction of the city, there is an intersection instead of the main square.

2 of those old streets had the name of the cities they reach, for example Chaloos street finally reach Chaloos and Qazvin street lead onto Qazvin City.

Daneshkade is the name of another street which means " Faculty". This street leads to Faculty of Agriculture and Natural Resources of University of Tehran.  At first, this faculty was named "Madrese Falahat" that means "school of agriculture" and it was built some years after Tehran University.

Some emeritus professors like Professor Ataei and Professor Karim Saei ( who is known as the father of Natural Resources Science of Iran) taught in this faculty.