سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

نیکو حسینی - show-content

 

 

نیکو حسینی

نیکو حسینی
 
 


نیکو حسینی

نیکو حسینی ،فرزند مجید، متولد بیستم شهریور 1390 از تهران

Nikoo Hosseyni, Majid's son, born in September 1390 in Tehran twentieth