نمایشگاه یادیاران در البرز آغاز به کار کرد

نمایشگاه یادیاران در البرز آغاز به کار کرداین نمایشگاه در مساحتی بالغ یک هزار متر مربع فضا با 40 غرفه در بخش های دفاع مقدس، جنگ نرم و سخت و اقتصاد مقاومتی به مدت یک هفته از ساعت 16 الی 22 پذیرای بیش از 70 هزار بازدید کننده خواهد بود.

براساس گزارشها در طول این مدت جشنواره هایی با حضور سرداران نقدی، فضلی، یکتا و همچنین نمایش های خیابانی با موضوع دفاع مقدس اجرا می شود تا صحنه های این دوران برای مردم تداعی شود.