سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

نشستن صحیح هنگام کار با رایانه - show-content

 

 

نشستن صحیح هنگام کار با رایانه

نشستن صحیح هنگام کار با رایانه


 نشستن صحیح هنگام کار با رایانه

کار بسیاری از شما با رایانه است و ممکن است ساعت ها پشت آن بنشینید بدون اینکه وضعیت خود را تغییر دهید و روی یک صندلی که ممکن است مناسب شما نباشد. یادتان باشد که حالت نشستنتان پشت رایانه باید مناسب با علم ارگونومی باشد. ارگونومی یعنی مناسب کردن فضای کار با بدن انسان . نباید وقتی که روی صندلی نشسته اید پایتان آویزان باشد . پا باید کاملا روی زمین قرار بگیرد . . . . . .

 

Many work long hours behind your computer, and you may change your status without having to sit on a chair for you that may be. Remember that Nshstntan state of the computer must be appropriate to the science of ergonomics. Ergonomic work space with the appropriate body. When you're not sitting on your feet dangling. Feet must be completely on the ground