حمایت از کالای ایرانی | چهارشنبه، ۲۷ تیر ۱۳۹۷

نسخه درمان آسیب های اجتماعی در کشور یکسان پیچیده نشود/ مهاجرت های ادامه دار به البرز و میزبانی زندانیان ملی

 
 
«سیدحمیدطهائی» ظهر یکشنبه در جلسه «کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان البرز» که با حضور"تقی رستم وندی" قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی،در سالن شهدای دولت برگزار شد،ضمن اشاره به اینکه تلاش ها برای زدودن آسیب های اجتماعی در استان البرز با مشارکت سه قوا و کلیه دستگاه ها ادامه دارد، گفت: بجهت اینکه آثار اقدامات اجتماعی در گذر زمان مشهود است و فکر و اندیشه ای که برای برون رفت از آسیب های اجتماعی گذاشته می شود در طولانی مدت خود را نشان می دهد، بنابراین نمی توان بزودی آثار اقدامات را مشاهده کرد.
 
وی خطاب به قائم مقام وزیرکشور در رابطه با تصمیماتی که در این زمینه اتخاذ می شود و لزوم پایش عملکردهای ناشی از تصمیمات، تصریح کرد: با توجه به ارتباطات انسانی حاکم بر مسائل اجتماعی و شرایط و موقعیت های استانهای مختلف کشور،بنابراین نمی توان نسخه واحدی را برای درمان این آسیب ها پیچید.
 
استاندار البرز تصریح کرد: انسانها روحیات و پیچیدگی های متفاوتی دارند که در شرایطی همچون قرارگیری در جو آسیب های اجتماعی بازخوردهای مختلفی بروز خواهند داد،از این رو انسانها را نمی توان با فرمولی واحد هدایت کرد و برای برون رفت از این آسیب ها زمان زیادی صرف می شود.
 
طهائی بومی سازی برنامه ها و تصمیمات ملی، منطبق با شرایط جمعیتی و قومی و محلی را امری مهم خواند و افزود: باید برنامه های ملی با نگاهی مجدد بازنگری و  براین اساس نیاز استانها در بحث مسائل اجتماعی بومی سازی شود.
 
عالی ترین مقام استان در این زمینه افزایش سطح اختیارات به استانها را نیز اولویتی مهم برشمرد و تصریح کرد: برای اقداماتی فوری نیاز است که علاوه بر افزایش سطح اختیارات به استانها، منابع مالی مناسب نیز در اختیار قرار گیرد.
طهائی با اشاره به استقرار زندانهای ملی در استان البرز بیان کرد: علاوه بر اینکه مهاجرت بی رویه به البرز ادامه دارد، شاهد استقرار زندان ها در این استان نیز هستیم و این امر خود دامنه آسیب های اجتماعی را افزایش داده و گاهی می تواند بر نتایج اقدامات و برنامه هایی که در حال اجرا است تأثیرگذار باشد.
 
وی با تأکید بر لزوم خروج زندان ها از البرز، افزود: باتوجه به رشد 2 برابری جمعیت در استان البرز، برای پیگیری نیازها و ایجاد زیرساخت ها باید 2 برابر شرایط عادی تلاش کرد. 
 
طهائی با اشاره به مصداقی در این زمینه به وضعیت اشتغال پرداخت و گفت:  اقدامات برای ایجاد مشاغل ادامه دارد و تا کنون نیز نتایج مثبتی را به دنبال داشته است؛ اما به جهت سیال بودن جمعیت استان و مهاجرت ها نمی توان سقفی برای رفع بیکاری قائل شد و از سویی جلوی مهاجرت ها را نیز نمی توان گرفت.
 
استاندار البرز در پایان وحدت و هماهنگی حاکم بین قوا در استان البرز، از حضور نیروی انتظامی تا سایر دستگاه ها و نهادهای مرتبط را در جهت تحقق اهداف و برنامه های نظام مقدس جمهوری اسلامی در کشور بی مثال دانست و از این همراهی ها مراتب قدردانی را داشت.