سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

نحوه استفاده از داروهای چشمی - show-content

 

 

نحوه استفاده از داروهای چشمی

نحوه استفاده از داروهای چشمی


Loading the player...

  

 چگونه از داروهای چشمی استفاده کنیم؟

1- سعی کنید ابتدا دستهای خود را بشویید.

2- برای استفاده از قطره چشمی ، ابتدا دراز بکشید،به سقف نگاه کنید، با یک دست پلک پایین را نگاه دارید و با دست دیگر قطره را بچکانید.

3- در صورت استفاده از چند قطره، حتما به میزان 5-6 دقیقه بین آنها فاصله بیندازید.

4-سعی کنید نوک پماد یا قطره چکان با چشمتان تماس پیدا نکند.(چراکه ممکن است آلوده باشد)

How to Insert Eye Drops

1-    Before using eye drops, wash your hand

2-    Lie down and look up to the ceiling and pull the lower lid of your eye down with one hand. Hold the eye drops bottle in your other hand and place one eye drop inside your eye.

3-    If you have more than one type of eye drop to put in your eyes, wait about five minutes after the first medicine before putting in the second eye drop medicine.

4-    Do not let the dropper nozzle touch your eye, fingers, or any other surface (this is to keep it free from germs).