نحوه ارسال آثار به صدا و سیمای البرز چگونه است؟

نحوه ارسال آثار به صدا و سیمای البرز چگونه است؟


 شما می توانید آثار خود به آدرس پست الکترونیکی مرکز به نشانی info@alborz.irib.ir  و یا از طریق آدرس http://alborz.irib.ir/jazb ارسال فرمایید.