ناصر صفار سرپرست صداوسیمای البرز شد

ناصر صفار سرپرست صداوسیمای البرز شددر بخشی از این حکم آمده است:

با عنایت به نقش حساس رسانه ملی و ماموریتهای مهم آن در استانها، انتظار می رود با همدلی و یاری گرفتن همکاران محترم مرکز و مسئولین منطقه بیش از پیش شاهد روند تکامل آن مرکز به ویژه کیفیت بخشیدن به حوزه برنامه ها باشیم.

صفار از پیشگسوتان عرصه رسانه است که پیش از این در مسئولیت های:

* معاونت سیمای صداوسیمای لرستان

* معاونت سیمای صداوسیمای آذربایجان غربی

* قائم مقام مرکز لرستان

* مدیر واحد ارزیابی اداره کل نظارت و ارزیابی سیمای استانها

* سرپرست پروژه راه اندازی صداوسیمای البرز


و قائم مقام صداوسیمای البرز مشغول به کار بوده است.