سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۸ آذر ۱۴۰۰

نازنین زهرا نادری - show-content

 

 

نازنین زهرا نادری

نازنین زهرا نادری
 


نازنین زهرا نادری

نازنین زهرا نادری ،فرزند مهدی ،متود بیست وهفت دی ماه ١٣٩٠ در تهران

nazanin Zahra Naderi, son Mahdi, a method twenty seven December 1390 in Tehran