میمون بند انگشتی

میمون بند انگشتی 


 

 

میمون بند انگشتی
 

این نژاد از میمون ها که در آمریکای لاتین زندگی می کنند به خاطر کوچکی جثه به میمون بند انگشتی یا میمون پاکتی نام گذاری شده است. این نژاد از میمون‌ها، که کوچکترین نوع این موجود در دنیا حساب می‌شوند، در برخی از مناطق ایران نیز دیده می‌ شوند. این حیوانات بند انگشتی اندازه آن ها حدود یک کف دست و و وزنی حدود 400 گرم دارند.