سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

میدان اسبی کرج - show-content

 

 

میدان اسبی کرج

میدان اسبی کرج

میدان اسبی کرج

پراکندگی جغرافیایی کرج در گذشته های دور به صورت بافت روستایی بوده است و بیلقان، ده کرج، کلاک و مصباح نیز با عنوان آبادی در کرج متمرکز شده بود. در ایام گذشته اهالی بیشتر برای کشت و زرع و با استفاده از اسب به منطقه عظمیه ورود می کردند و همین موضوع نیز باعث شد این میدان به نام میدان اسبی لقب گیرد.طراحی جدید میدان اسبی نیز با الهام گیری از نام این میدان و با تزئین مجسمه های اسبی اجرا شده است . طراحی این میدان توسط کارشناسان فضای سبز به نحو مطلوبی صورت گرفته است و برای اجرای این طرح جدید مبلغی در حدود 600 میلیون تومان اعتبار صرف شده است .طراحی این میدان نقش بسزایی در زیباسازی منظر شهری داشته است.

Geographical Distribution Branch in the distant past and has a rustic texture Bylqan, tens of Tehran, Karaj clock and Misbah as well as the settlement was focused on. In the old days people used horses for farming and Zmyh enter their area and that the That's the name of the horse is a horse named New Gyrd.trahy inspired the name of the field and decorated Horse sculpture is executed.