حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۴ خرداد ۱۳۹۷

موفقیت صدا و سیمای مرکز البرز در کسب رتبه سوم ترویج و اشاعه فرهنگ نماز در جامعه اداری

صدا و سیمای مرکز البرز رتبه سوم ترویج و اشاعه فرهنگ نماز را در بین دستگاههای اجرایی استان کسب کرد .

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز البرز این مقام  به دلیل اهتمام و توجه ویژه این مرکز در برنامه سازیها به امر نماز و ترویج آن بوده است  .

علی رامک مدیرکل صدا و سیمای مرکز البرز با اشاره به نقش مؤثر نماز در کاهش آسیبهای اجتماعی گفت: ترویج و اشاعه فرهنگ نماز یکی از عالی‌ترین فیوضات معنوی است و به عنوان مصداق بارز امر به معروف در جامعه است، نماز به کردار فردی و اجتماعی افراد جهت داده است و در ابعاد گوناگون تأثیرگذار است و همه اینها زمانی تحقق می‌یابد که جایگاه و اهمیت نماز را با فرهنگ سازی ترویج کنیم .

وی گفت صدا و سیمای مرکز البرز نیز با توجه به  نقش  موثر نماز  در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی  سعی در ترغیب و تشویق و گرایش به این فریضه مهم در بین جوانان با برنامه سازیها و همچنین برگزای مسابقات رادیویی و تلویزیونی کرده است .

استاندار البرز همچنین با اهدای لوح تقدیر از تلاش این نهاد فرهنگی قدردانی کرده است .