Skip to Content

موزه جانورشناسی کرج

Loading the player...

  

 

موزه جانور شناسی کرج
موزه جانورشناسی کرج که در آن جانوران و حشرات خشک شده زیادی نگاهداری می شوند از غنی ترین موزه های حشره شناسی کشور است. این موزه در سال 1309 توسط دکتر جلال افشار، استاد گروه گیاهپزشکی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی تهران در کرج پایه گذاری شد. 50 هزار نمونه حشره ، پنج هزار نمونه کنه و انواع جانوران بومی و غیر بومی که برخی از آنها مانند زرافه ، ببر بنگال و کرگدن جزو نمونه های منحصر به فرد و نادر جانوری هستند، در این موزه نگهداری می شود. آزمایشگاههای آموزشی، پژوهشی، اتاق تاکسیدرمی، عکاسخانه و کتابخانه تخصصی نیز از دیگر بخشهای این موزه است. به اعتقاد یکی از کارشناسان هیات آلمانی موزه جانورشناسی ارفورت آلمان ،برخی از نمونه حشرات موزه جانورشناسی کرج مانند مجموعه کنه ها از مجموعه های حشرات موزه های اروپا کامل تر است . وی در جریان بازدیدش از موزه جانورشناسی کرج در سال ٨٧ می گوید:جای شگفتی است که موزه جانورشناسی کرج به رغم کمبودها وکاستی ها، توانسته است این نمونه های ارزشمند را جمع آوری و نگهداری کند. این کارشناس خاطرنشان کرد: شیوه نگهداری نمونه های حشرات در موزه جانورشناسی کرج با موزه های اروپا متفاوت است اما لازم است تغییراتی در سامانه نگهداری این نمونه های ارزشمند ایجاد شود. وی افزود: این موزه بشدت از نظر چاپ، انتشار، تهیه و ثبت نمونه های حشرات در محدودیت است، درحالیکه تحقیقات ما در خارج از محدوده جانورشناسی آلمان ادامه دارد و مثلا ما نمونه های جانوری هیمالیا را نیز تهیه کردیم ، اما تحقیقات این موزه منحصر در منطقه جغرافیایی ایران است . در این موزه می توان چیزهای جالبی از کبد گوسفند تا ماهی های مرکب خلیج فارس، مرجان ها، ستاره های دریایی، انواع کنه، پروانه، رتیل، کرمهای روده در انسان و حیوان (مانند کرم کدو و آسکاریس) ، انواع پرندگان و چرندگان و حتی قدیمی ترین سمپاش فلزی ایران را یافت. هوبره، کالائوس، خرس بور، شیر، کفتار، میمون تنبل، طاووس ، یوزپلنگ ایرانی و انواع جانوران بومی و غیر بومی که برخی از آنها مانند زرافه ، ببر بنگال و کرگدن جزو نمونه های منحصر به فرد و نادر جانوری هستند، در این موزه نگهداری می شود. در گوشه ای از این موزه نیز ماکت جالبی از صدها ملخ و عروسکهای کوچک به شکل انسان وجود دارد که تاریخچه مبارزه با ملخ را روایت می کند. این ماکت نشان می دهد که چگونه بشر اولیه در ابتدا با جهالت و استفاده از خرافه ها سعی در نابودی ملخ ها داشتند تا محصولات کشاورزی خود را حفاظت کنند و سپس به روشنایی و علم دست یافته است. در گوشه ای دیگر از این موزه مرغهای خشک شده (از جوجه تا یک مرغ بالغ) به ترتیب نمایش داده شده و در حقیقت مراحل مختلفی را که یک مرغ در دوره نشو و نمای خود طی می کند، بازسازی شده است. خرسی که دستش را در ظرف عسل فرو برده و یا پلنگی که بر بلندای صخره ای گویا برای شکاری کمین کرده است، حس قرارگرفتن در طبیعت بکر را به انسان القا می کند. علاوه براین 50 هزار نمونه حشره و پنج هزار نمونه کنه این موزه را به غنی ترین موزه حشره شناسی کشور بدل کرده است. وی در جریان دیدارش از این موزه می گوید:جای شگفتی است که موزه جانورشناسی کرج به رغم کمبودها وکاستی ها، توانسته است این نمونه های ارزشمند را جمع آوری و نگهداری کند.

Zoological Museum Karaj where animals and insects are kept dry much of the country's richest museums Entomology . In 1309 the Museum by the doctor Jalal Afshar , Professor, Department of Plant Protection, Agriculture and Natural Resources , University of Tehran , Karaj founded.  50 thousand specimens of insects , mites and animal species native to five thousand specimens , some of which , such as giraffes , rhinos and Bengal tigers are unique and rare animal specimens are kept in the museum . Laboratories , research, Taxidermy Room , Gallery and special libraries as well as other parts of the museum. According to one expert staff Erfurt Germany The German Museum of Zoology , Zoological Museum Karaj Some examples of insects such as mites series of insect collections of the Museum of Europe is more complete .   During his visit to the Museum of Zoology Branch in 87 years , says it is surprising that despite the lack Vkasty Museum of Zoology Branch , has been able to collect and maintain these valuable samples . The expert noted: modes of insect specimens preserved in the Zoological Museum, the Museum of Europe Branch varies, but it is necessary to make changes in the system of keeping these valuable samples . He strongly museum of printing, publishing , and record producer samples in adults is limited , while the investigation is ongoing and we are out of range of the German Zoological example, we have provided examples of Himalayan animals , but research on the museum's unique the geographical area of ​​Iran. The museum can be interesting things to the sheep liver Persian Gulf composed of fish , corals, starfish , ticks , moths , Tarantula , in human and animal intestinal worms ( such as tapeworms and Ascaris ) , various birds and Chrndgan and even the oldest metal sprayer in Iran .    Hvbrh , Kalayvs , blond bear , lion , hyena , monkeys, sloths , peacocks , Iranian Cheetah , and a variety of native animals , some of which , such as giraffes , rhinos and Bengal tigers among animals are rare and unique specimens in the museum maintained.   In a corner of the museum's amazing replica of the human form , there are hundreds of small dolls locusts and grasshoppers History tells combat .    These models show how early humans first used by ignorance and superstition had tried to destroy the locusts to protect their crops and then the light of science has achieved .     In the other corner of the museum , dried eggs ( from chicken egg to adult ) are shown , respectively , in the different stages of the cycle during which a chicken , is being restored .     The bear dipped his hand in the honey jar or high on a cliff that seems to hunt panther is lurking sense of being in the wilderness suggests .     In addition, 50 thousand specimens of insects and mites of five thousand samples of the richest museum Museum of Entomology has turned the country . During his visit to the museum says it is surprising that despite the lack Vkasty Museum of Zoology Branch , has been able to collect and maintain these valuable samples .


 


روستای برغان در دهستان برغان بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ در غرب استان البرز و در کوه‌های البرز و در میان کرج و...
«آجین دوجین» یکی از روستاهای بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ با قدمتی سه هزار ساله است. این روستا از شمال به روستای...
.
.
حضور استاندار البرز در منزل شهید محمد حسن فهمیده  و ادای احترام به این شهید