سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

موج آشنا (چهارشنبه) - show-content

 

 

موج آشنا (چهارشنبه)

موج آشنا (چهارشنبه)


 

کرج از کلمه کراج به معنی بانگ و فریاد است زیرا در تپه آتشگاه و کوههاي کلاك و قلعه دختر شهرستانک و بز قلعه اشتهارد در ایام تابستان براي خبر رساندن و دیده بانی آتش افروزي می شد و در موقع جنگ بدینوسیله از هجوم دشمنان با خبر می شدند، در آن روزگار ممکن است، نام کرج، کراج بوده است.
 در فرهنگ نفیسی کرج به معنی گوي، گریبان، چاك و شکاف آمده و آن رودخانه ایست که در کوههاي شمال غربی ري جاري می شد و بلوك شهریار و ساوجبلاغ را مشروب می سازد و نام دهی است در کنار این رودخانه که پادشاهان قاجار در آنجا بناها و قصرهاي عالیه برپا نموده اند .همچنین در کتب مختلف آمده، لفظ کرج از کلمه کرژ به معنی کوهپایه است.
 در مورد پیشینه تاریخی شهرستان کرج منابع مکتوب بسیار محدود است. براي پی بردن به تاریخ و گذشته آن و جبران این محدودیت، لازم است ابتدا آثار مادي و میراث هاي فرهنگی منطقه را جستجو کنیم و پس از دسترسی به مواد فرهنگی، آنها را شناسایی و معرفی نماییم تا بتوانیم راهگشاي پژوهشگران و باستان شناسانی باشیم که علاقه به تحقیقات گسترده تر در این محدوده از خاك ایران دارند و مایلند با شناساندن فرهنگ و تمدن این سرزمین زوایاي تاریک آن را روشن نمایند.
 موج آشنا چهارشنبه ها ها بر اساس این ضرورت تهیه و پخش می شود .
این برنامه  با حضور یک مجری  و یک کارشناس به صورت  زنده و با ارائه بسته های موضوعی تهیه می شود .
 
بخشهای برنامه :
 
البرز در گذر تاریخ (مهراب رجبی )
سرود و موسیقی
نگارستان (فارسی بگوییم )
تلفن های مردمی و  پیامک
گزارش موضوعی
جام عشق (فرهنگ شفاهی دفاع مقدس در استان)
تهیه کننده : آرزو دهکردی
نویسنده : پریسا حیدری
گوینده : فرهاد ارکانی
ارتباطات : پریسا حیدری و مصطفی امین
گزارشگر : صاحبه نجفی
دستیار تهیه و هماهنگی:مریم رجبی
این برنامه روزهای چهار شنبه  از ساعت 16.30 الی 18.30 ازشبکه البرز پخش خواهدشد


.