سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

معرفی نماینده اداره کل بازرگانی صدا و سیما در مرکز البرز - show-content

 

 

معرفی نماینده اداره کل بازرگانی صدا و سیما در مرکز البرز

معرفی نماینده اداره کل بازرگانی صدا و سیما در مرکز البرز


در حکمی از سوی معاون اداری و مالی سازمان صدا و سیما،مهدی سرابندی به عنوان نماینده اداره کل بازرگانی صدا و سیما در مرکز البرز منصوب شد.

در این حکم آمده است :

جناب آقای سرابندی

معاون اداری و مالی مرکز البرز

به جهت هماهنگی،همکاری و تسریع هر چه بیشتر در زمینه پذیرش پیام های بازرگانی  توسط مبادی ذیربط و پخش به موقع و ارتقا کمی و کیفی و تحقق درآمد های بازرگانی و همچنین مشارکتی و درون برنامه ای ، جنابعالی به عنوان نماینده اداره کل بازرگانی در مرکز البرز تعیین و منصوب می شوید.

   

      حسن تقدس نژاد            

 معاون اداری و مالی صدا و سیما