مصرف دارو در مادران شیرده

مصرف دارو در مادران شیرده


مصرف دارو در مادران شیرده

داروهایی که می توانید در دوران شیردهی بخورید عبارتند از اکثر آنتی بیوتیک ها ،مسکن های معمولی مثل استامینوفن و ایبو پروفن ولی آسپرین نه . برخی از داروهای ضد آلرژی ،داروهای سرفه (به شرطی که باعث خواب آلودگی نشود) ،اسپری های آسم ، دوز های معمولی ویتامین، درمانهای دندانپزشکی ،بی حسی موضعی ،واکسن و اکثر اعمال جراحی خطری ندارد. داروهای غیر قانونی برای کودکتان خطرناک است .برخی از داروهای سرماخوردگی نیز در دوران شیر دهی مناسب نیستند .

 

Medications can eat during lactation are most antibiotics, common painkillers such as acetaminophen and ibuprofen, but not aspirin. Some allergy medications, cough (if not sleepy), asthma inhalers, regular doses of vitamins, dentistry, anesthesia Localized, vaccine, and most surgeries have risks. Illegal drugs are dangerous for your child. Certain cold medicines during lactation is also not good.