مسابقه موج طلایی

*  سید رضا کیانی 

*  میترا فرزانه

*  طیبه صداقتی

*  انوش جعفری

*  محمد حسین سهیلی