سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

مرضیه برومند - show-content

 

 

مرضیه برومند

مرضیه برومند
 

  


مرضیه برومند

مرضیه برومند زاده ۱۷ خرداد ۱۳۳۰ در تهران کارگردان، بازیگر و عروسک گردان ایرانی است. وی کارشناسی هنرهای نمایشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران دارد. او خواهر راضیه برومند گوینده، بازیگر و نویسنده، و همچنین خواهر احترام برومند مجری و بازیگر، و خواهرزن داوود رشیدی می‌باشد. برخی از آثار مرضیه برومند: • دایره مینا (1355) • شهر موش‌ها (کارگردان عروسکی و هنری ـ ۱۳۶۴) • تحفه‌ها (۱۳۶۶) • میهمان ناخوانده (عروسک گردان ـ ۱۳۶۸) • پناهنده (۱۳۷۲) • الو الو من جوجوام (نویسنده و کارگردان ـ ۱۳۷۳) • سیب سرخ حوا (۱۳۷۷) • میکس (۱۳۷۸( • قطعهٔ ناتمام (۱۳۷۹( • مربای شیرین (کارگردان ـ ۱۳۷۹( • در به درها (تهیه کننده ـ ۱۳۸۳( • در به درهای دو (تهیه کننده، مشاور کارگردان و مجری طرح ـ ۱۳۸۴( • شهر موشها ۲ (1393( مجموعه‌های تلویزیونی: به عنوان بازیگر، کارگردان و عروسک گردان) از سال ۱۳۴۷: • امشب از خود می‌سازیم • وای بر مغلوب • سفر خوش • سلطان صاحبقران • حادثه در شهر عروسک‌ها • دیو چو بیرون رود • مدرسهٔ موش‌ها • یک رو • قصه‌های تابه‌تا (۱۳۷۵) • خونهی مادربزرگه • همه با هم • آرایشگاه زیبا • دخو در تهران • خودروی تهران ۱۱ • هتل ۱۳۷۷ • ورثهٔ آقای نیکبخت • کارآگاه شمسی و دستیارش مادام • کتاب‌فروشی هدهد (۱۳۸۵ ـ کارگردان) • نشانی به کارگردانی رامبد جوان • همهٔ بچه‌های من • آب‌پریا (۱۳۹۱-۱۳۸۹) نمایش‌ها (تئاتر) • شهر کوچک ما • آدم آدم است • کدو قلقله و دیو آنتیگون • نبیه دانا • دزد و رنگ قرمز • الدوز و کلاغ‌ها • داستان ضحاک • کلاه و شالواره • یک جفت کفش برای زهرا • افرا یا روز برمی‌آید به کارگردانی بهرام بیضایی

She was born 17 Persian date Khordad 1330 in Tehran, Iran director, actor and puppeteer Iran. He has a Bachelor of Arts from the School of Fine Arts of Tehran University. His sister Razia Human broadcaster, actor, writer, and presenter and actress sister, regards Iran, and is Khvahrzn David Rashidi. Some of Marzieh Boroumand: • Enamel Circle (1355) • City of Rats (Directed by Teddy and Henry 1364) • The gift (1366) • Unexpected Guest (puppeteer 1368) • Refugee (1372) • Apples I Jvjvam (writer and director, 1373) • red apple Eve (1377) • Mix (1378 ( • Unfinished Piece (1379 ( • Sweet Cherry (Director 1379 ( • At the door (Producer 1383 ( • In the double doors (Producer, Director & Executive Consultant in 1384 ( • City of Rats 2 (1393 ( Television series: As an actor, director and puppeteer) of the year 1347: • Tonight self build • Woe to the vanquished • Travel Welcome • King sahebgharan • Adventure in the puppets • When Dave goes out • School mice. • A's • Tabhta Saga (1375) • Madrbzrg·h home • All Together • Beautiful Hair • Dkhv in Tehran • Auto Tehran 11 • Hotel 1377 • Heirs Mr. Rating • Solar detective and his assistant, Mme. • Book Hoopoe (1385 film) • Address, directed by young Rambod • all my children • Bprya (1391-1389) View (Theater) • Our small town • Adam Adam. • Pumpkin Qlqlh and Dave Antigone • Dana Nabih • Steals and red • Aldvz and crows • Zhak Story • Hats and Shalvarh • A pair of shoes for Zahra • Maple or days, followed by director B. Beizai