سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

مراسم درخواست باران در فارس - show-content

 

 

مراسم درخواست باران در فارس

مراسم درخواست باران در فارس


Loading the player...

  

 
مراسم درخواست باران در فارس 

در چاه انجیل سروستان هنگام بی بارانی بچه ها جمع می شوند و یک نفر را که در شوخ طبعی از بقیه جلوتر است انتخاب کرده و لباس نمدی که مانع ورود آب به بدنش شود را تنش میکنند . سپس ریش و سبیل انبوهی از پشم و پنبه برای او می گذارند و بعد به جای گوش دو گیوه ی محلی به گوشه ی سر او می بندند  و چوب بلندی که به سر آن زنگی بسته اند را به عنوان اسب به دستش می دهند .
یک نفر جوان را هم که به او پیرمرد میگویند با رشته ای که به سرشالش بسته به در خانه اهالی هدایت میکند . وقتی به خانه اهالی می رسند این گفتگو را انجام میدهند : از کجا میای ، از مازندران - چی چی آوردی ؟ ، برف و باران  . . . .

 

Bi Rain Bible sarvestan well when the kids are gathering and a person who is ahead of the rest of humor Select clothes that prevents water entering the body, the tensions are felt. The piles of wool and cotton for his beard and mustache and then instead of putting ear to the corner of Shoemaker local and long stick his head close to the head as the bell tied to his horse. 
A young man who called him a man with a string that leads to Srshalsh depending on the home's residents. When you arrive home residents do the talking: Where you coming from Mazandaran - What did you do? Snow and rain. . . .