مراسم درخواست باران در فارس

در چاه انجیل سروستان هنگام بی بارانی بچه ها جمع می شوند و یک نفر را که در شوخ طبعی از بقیه جلوتر است انتخاب کرده و لباس نمدی که مانع ورود آب به بدنش شود را تنش میکنند . سپس ریش و سبیل انبوهی از پشم و پنبه برای او می گذارند و بعد به جای گوش دو گیوه ی محلی به گوشه ی سر او می بندند  و چوب بلندی که به سر آن زنگی بسته اند را به عنوان اسب به دستش می دهند .
یک نفر جوان را هم که به او پیرمرد میگویند با رشته ای که به سرشالش بسته به در خانه اهالی هدایت میکند . وقتی به خانه اهالی می رسند این گفتگو را انجام میدهند : از کجا میای ، از مازندران - چی چی آوردی ؟ ، برف و باران  . . . .
 

Bi Rain Bible sarvestan well when the kids are gathering and a person who is ahead of the rest of humor Select clothes that prevents water entering the body, the tensions are felt. The piles of wool and cotton for his beard and mustache and then instead of putting ear to the corner of Shoemaker local and long stick his head close to the head as the bell tied to his horse. 
A young man who called him a man with a string that leads to Srshalsh depending on the home's residents. When you arrive home residents do the talking: Where you coming from Mazandaran - What did you do? Snow and rain. . . .
 
روستای برغان در دهستان برغان بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ در غرب استان البرز و در کوه‌های البرز و در میان کرج و...
«آجین دوجین» یکی از روستاهای بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ با قدمتی سه هزار ساله است. این روستا از شمال به روستای...
.
.
حضور استاندار البرز در منزل شهید محمد حسن فهمیده  و ادای احترام به این شهید