سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

محمد حسین شریفی - show-content

 

 

محمد حسین شریفی

محمد حسین شریفی 
 


محمد حسین شریفی

محمد حسین شریفی،فرزند رضا،متولد هفتم فروردین 1392 در تهران

Mohammad Hossein Sharifi, son, R., born on the seventh Persian date Farvardin 1392 in Tehran