سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

محفل انس با قرآن - show-content

 

 

محفل انس با قرآن

محفل انس با قرآن
  

 

 

محفل انس با قرآن

به مناسبت ماه مبارک رمضان،محافل انس با قرآن کریم در مساجد،حسینیه ها و زیارتگاه ها برگزار می شود. پیامبر گرامی (ص) فرمودند: «خانه های خود را با تلاوت قرآن نورانی کنید. قرائت قرآن، آدابی دارد که به برخی از آنها اشاره می شود. الف) مسواک زدن که پیامبر (ص) بر آن دستور داده است. ب) وضو و طهارت داشتن هنگام تلاوت قرآن. ج) پناه بردن به خداوند پیش از قرائت قرآن: قرآن کریم می فرماید: «وقتی قرآن می خوانی، از [شر] شیطان رانده شده به خداوند پناه ببر. (نحل98) د) قرائت از روی قرآن که پیامبر (ص) فرمود: «قرائت قرآن از روی مصحف بهترین اعمال امت من است» هـ) قرائت قرآن با صدای خوش که خاتم پیامبران (ص) فرمود: «هر چیزی زیوری دارد و زیور قرآن، صوت نیکو است.» و) قرائت قرآن همراه با خشوع: قرآن می فرماید: «آیا وقت آن نرسیده است که دلهای مؤمنان در برابر ذکر خدا و آنچه از حق نازل شده، خاشع گردد؟» (حدید 16)) ز) قرائت همراه با حزن و با حالت اندوه: پیامبر خدا (ص) فرمود: «براستی قرآن همراه با حزن نازل شده است؛ بنابراین، هنگامی که قرآن می خوانید گریه کنید و اگر گریه نکردید، حالت گریه به خود بگیرید.» ح) تلاوت قرآن همراه با ترتیل: قرآن می فرماید: «و رتل القرءان ترتیلاً؛ (مزمل، 4) قرآن را با دقت و تأنی بخوان» ی) قاری قرآن تنها به خواندن الفاظ، بدون توجه به معانی آن، اکتفا نکند؛ بلکه همراه با قرائت آن در معانی قرآن اندیشه کند. از آیاتش پند گیرد؛ چنان که امیرمؤمنان علی (ع) در وصف پرهیزکاران می فرماید: آنان در شب به پا خاسته و قرآن را شمرده و با تدبر تلاوت می کنند. جان خویش را با آن محزون می سازند و دوای درد خود را از آن می گیرند. هرگاه به آیه ای برسند که در آن تشویق باشد، با علاقه و امید به آن روی می آورند و روح و جانشان با شوق بسیار درآن خیره می شود و آن را همواره «نصب العین» خود می سازند، و هرگاه به آیه ای برخورد کنند که در آن بیم باشد، گوش های دل خود را برای شنیدن آن باز می کنند و صداهای ناله و برخورد زبانه های آتش در گوششان طنین انداز است.

 

On the occasion of Ramazan, circles familiar with the Koran in mosques and shrines is held by some. What is the infallible word of the Qur'an recitation rules? Prophet (pbuh) said: "Recite the Qur'an light their homes with you. Quran recitation traditions, some of which are mentioned. A) brushing the Prophet, it is ordered. B) ablution and cleanliness to the recitation of the Quran. C) taking refuge in the Lord of the Koran: The Holy Quran says: "When you read the Koran, the [Evil] Evil driven to seek refuge in God. (An-Nahl 98) D) the reading of the Qur'an that the Prophet (PBUH) said: "My Ummah Quran on Mshf best practices" E) Quran recitation with sweet voice of the Seal of the Prophets (PBUH) said: "Whatever ornaments and ornaments Qur'an, the sound is good."