سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

مبلغ مذهبی - show-content

 

 

مبلغ مذهبی

مبلغ مذهبی
  


مبلغ مذهبی

مبلغان مذهبی در ایام ماه مبارک رمضان با اعزام به روستاها و مناطق دورافتاده به تشریح احکام و بیان مسایل اسلام می پردازند. شناخت توطئه های برنامه ریزی شده دنیای غرب علیه اسلام ،تهیه ابزار مناسب رسانه ای برای رساندن پیام وفرهنگ اسلامی ودینی به دنیای غرب و شرق و روشنگری میان اقشار مختلف به ویژه كسانی كه در خارج از جهان اسلامی زندگی می كنند از دیگر نكاتی است كه باید مورد توجه باشد تا بتوانیم هویت دینی و انسانی خود را آن طور كه هست تبلیغ كنیم. شركت اقشار جامعه در مجالس مذهبی می تواند یكی از معیارهای مناسب دینداری و مقابله با تهدیدات نرم و خزنده دنیای غرب باشد. اگر مردم جامعه اسلامی بتوانند در رفتارهای اجتماعی در همه عرصه های زندگی بر اساس معیارهای اسلامی و فرهنگ دینی عمل كنند، می توان گفت كه تهدیدات نرم اجانب خنثی خواهد شد. بهره مندی از فضاهای دینی و حضور اقشار مردم به ویژه جوانان در محافل دینی و مجالس مذهبی می تواند راهی مطمئن برای دریافت معارف مذهبی وبیمه شدن در برابر هجوم فكری و فرهنگی غرب باشد. طرح امنیت اخلاقی و اجتماعی چنانچه بتواند به مقید كردن افراد به مبانی ارزشی به ویژه امور اخلاق خانوادگی و رعایت حدود الهی در اجتماع برسد ،طرح قابل قبول و مطلوبی خواهد بود. با بررسی همه جانبه وداشتن امكانات مناسب تقویت مبانی اخلاقی و دینی باید در راس همه امور قرار گیرد ،چرا كه برخوردهای فیزیكی موقت در یك برهه خاص نتایج لازم را در بر نخواهد داشت. مبلغان دینی باید به تجهیزات مناسب مانند ابزار علمی مسلح باشند كه این ابزار در بخش روان شناختی ،امور مذهبی و اجتماعی ،در تبلیغ فرهنگ اسلامی و مقابله با هجمه های فرهنگی موثر خواهد بود .

Missionaries during Ramadan deployed to rural and remote areas and outlines the rules of Islam are expressed. Recognizing planned conspiracy against Islam and the West, providing the appropriate tools for the media to deliver the message of Islamic culture and enlightenment among the different strata Vdyny the West and the East, especially those who live outside the Islamic world from other points that should can be regarded as human and their religious identity as it is advertised to do. Society participation in religious ceremonies can be a good measure of religiosity and the West must confront soft threats and creepy. If the Muslim community in their social behavior in all aspects of life and culture is based on Islamic religious act can be said that soft foreign threat will be neutralized. Enjoyment of religious spaces and classes of people, especially young people attending religious events and religious ceremonies can secure way to receive a religious education Vbymh against invasion of the intellectual and cultural the West. Ethical and social security schemes in order to tie up the foundations of morality and family values​​, particularly the observance of the divine will in the community, the plan would be acceptable and desirable. With a comprehensive survey and having proper facilities to strengthen the moral and religious principles must be placed above all things, because it results in a specific period of temporary physical confrontations will be. Missionaries should be armed with the proper equipment such as a scientific tool in the tool department of psychology, religion, social and cultural promoting Islamic culture and counter attacks will be effective.