حمایت از کالای ایرانی | چهارشنبه، ۲۳ آبان ۱۳۹۷

قلم چرخک

Loading the player...
قلم چرخک

برنامه ای که پنجشنبه شب ها ساعت 21:30 و با رویکرد ایجاد روحیه نشاط و شادابی اهالی روستا و بالا بردن سطح دانش و تقویت نیروی کار با معرفی صنایع دستی و بومی و همچنین گسترش زیرساختها و ایجاد انگیزه برای جذب توسعه و سرمایه گذاری و ایجاد امید به آینده روشن و رفع فقر با تقویت زیرساختهای مناسب باشد.

برنامه ای برای عموم مردم و خصوصا اقشار زحمت کش اهالی روستا که شامل این موارد می باشد:

·        آیتم قوشه (مسابقه تلفنی بین دو نفر از اهالی روستا)

·        آیتم بگوتم بگوت (کاریکلماتور طنز)

·        آیتم ضرب المثلهای روستایی

·        آیتم ذکر نکات پند آموز

·        آیتم دعوت از افراد سرشناس روستا

تاریخ تولید: 1394

تهیه کننده: حسین خدادی

گوینده: حسن خلقت دوست

گزارشگر: فاطمه داوودیان