سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

قلعه پلنگ آباد - show-content

 

 

قلعه پلنگ آباد

قلعه پلنگ آباد


Loading the player...

  
 

قلعه پلنگ آباد

قلعه پلنگ آباد در دهستان پلنگ آباد از توابع بخش اشتهارد شهرستان کرج و در 21 کیلومتری شرق اشتهارد و 54 کیلومتری جنوب غربی کرج ،در سمت شمال جاده اشتهارد _ کرج واقع شده است. با توجه به شواهد موجود و باقی مانده،این قلعه دارای 4 برج و یک دروازه ورودی در دیوار جبهه غربی بوده که امروزه سه برج از 4 برج آن و مقداری از دیوارهای حد فاصل این برج ها باقی مانده است. به غیر از خشت که مصالح اصلی به کار رفته در این قلعه محسوب می شود، از آجر، سنگ، گچ و چوب نیز در ساخت این قلعه استفاده شده است. آثار موجود در روستای پلنگ آباد به صورت مجموعه ای از قلعه، برج، دروازه ورودی قلعه، خانه های تاریخی روستا، تپه تاریخی، بنای تاریخی امامزاده سه گنبدان و ... نمونه هایی از ساختارهای موجود در استقرارهای دوران اسلامی است که از قرون 8 و 9 هجری قمری تا اواخر دوران قاجاریه ادامه داشته و حاکی از اهمیت منطقه در طول تاریخ است و فقدان هر کدام از ساختارهای موجود، قسمتی از هویت تاریخی منطقه را مخدوش می سازد. بنابراین به واسطه رابطه موجود میان ساختارهای مذکور، قلعه پلنگ آباد نیز اهمیت بیشتری می یابد. با توجه به این که بنای مزبور قلعه ای حفاظتی با مصالح خشتی است، در برج ها تزیینات چندانی وجود ندارد، اما می توان به کارگیری ابزار زنی گچی در نماهای داخلی و فضاهای مسکونی دروازه ورودی (طاقچه ها و دور تا دور بخاری دیواری) را به عنوان تزیینات این قلعه ذکر کرد. شواهد تاریخی موجود در روستای پلنگ آباد و وجود وقف نامه حسن خان و حسین خان سردار متعلق به سال 1254 هجری قمری ، نشان می دهد که نام روستای قلیج آباد مشهور به پلنگ آباد (از بلوکات اشتهارد ) به صراحت در آن آورده شده، و این نکته حاکی از اهمیت منطقه پلنگ آباد در دوران تاریخی قاجاریه است. شیوه معماری برج ها و عناصر معماری به کار رفته در بقایای دروازه ورودی قلعه نیز حاکی از ساخته شدن قلعه در دوره قاجاریه است. در گذشته این قلعه، قسمتی از روستای پلنگ آباد را در خود محصور می داشته و کاربری دفاعی و سکونتی برای اشخاص مهم روستا را داشته است. اما امروزه از دیوارهای خشتی قلعه و برج های آن به عنوان دیوارخانه ها استفاده می شود. این اثر در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۸۳ باشمارهٔ ثبت ۱۱۱۳۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است

Leopard Leopard Abad fort Abad district in the city of Karaj , 21 kilometers East Eshtehard Eshtehard and 54 kilometers southwest of Tehran , Karaj is located on the north side of the road _ Eshtehard . According to available evidence and remains , the castle has 4 towers and a gate on the western side of the wall that now the three towers of the 4 towers , and some of the walls between the towers remain. Apart from the main building of brick are used in the castle , brick , stone, plaster and wood are used in the construction of the castle . and 9 AH continued until the late Qajar period and suggests the importance of the history and the lack of any existing structures , partly undermine the historical identity . Therefore, due to the relationship between the structures , the importance of the Fallen Fortress Leopard Is greater . the castle was cited as decorations . Historical evidence of the existence of a dedicated Abad village Leopard Hasan Khan and Sardar Hussain Khan belongs to the year 1254 AH, indicate the name of the village known as Leopard Qlyj Abad Abad ( Eshtehard blocks ) that are given explicitly , and the imply the leopard frequented the area during the Qajar history . Architectural style towers and architectural elements used in the remains of the castle gate also suggests building a castle in the Qajar period. In the past, the castle is part of leopard Abad village itself is enclosed and user -defense and settlement of the village is important to people . But today, the brick walls of the castle and its towers are used as Dyvarkhanh . The effect on 11 Persian date Mehr 1383 11137 Bashmarh recorded as one of the Iranian nation has been registered .