سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

فرکانس صدا - show-content

 

 

فرکانس صدا

فرکانس صدا


 

شبكه هاي موجود بروي كانالهاي سامانه  ايستگاه البرز

فرستنده های FM

رادیو البرز

94.9

رادیو سلامت

102.9

رادیو ایران

90.9

رادیو جوان

88.9

رادیو قرآن

100.9

رادیو پیام

104.9

رادیو ورزش

92.9

رادیو معارف

96.9

رادیو فرهنگ

106.9

رادیو دانش

91.3

رادیو اقتصاد

98.9

شبكه هاي رادیویی - دیجیتال

CH31

CH43

ایران

اقتصاد

پیام

آوا

معارف

نمایش

قرآن

فصل

 تهران

ندای اسلام

فرهنگ

آشنا

سلامت

عربی

ورزش

48