سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

فرکانس سیما - show-content

 

 

فرکانس سیما

فرکانس سیما


 

شبكه هاي موجود بروي كانالهاي سامانه  ايستگاه البرز

شبكه هاي تلويزيوني - دیجیتال

CH29

CH35

شبكه يك

پرس تي وي

شبكه دو

شبكه ا لعا لم

شبكه سه

I Film

شبكه چهار

شبکه نمایش

شبكه تهران

شبكه مستند

شبكه خبر

شبکه البرز

شبكه آموزش/شبکه سلامت

شبكه شما/شبکه ورزش

شبكه قرآن/شبکه تماشا

شبکه بازار/شبکه پویانمایی

شبكه هاي تلويزيوني - آنالوگ

شبكه ها

کانال

شبكه يك

11

شبكه دو

5

شبكه سه

23

شبكه البرز

42

شبكه تهران

51

شبكه خبر

45

شبكه قرآن

48

 

 

شبكه هاي تلويزيوني - ماهواره بدر

12264MHZ

پلاریزاسیون افقی(H)

سیمبل ریت 27500