سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

عملیات پل نادری - show-content

 

 

عملیات پل نادری

عملیات پل نادری


عملیات پل نادری در نخستین روزهای هجوم سراسری ارتش عراق به خطوط مرزی ایران ، عملیات پل نادری صورت گرفت . طی این حمله محدود كه در روز 23 مهرماه سال 59 به منظور رویارویی و عقب راندن دشمن تا پشت خط مرزی آغاز شد ، سه تیپ پیاده و یك گروهان زرهی از ارتش از غرب شهرهای دزفول و اندیمشك ، در محور جنوبی جنگ وارد عمل شدند ولی علیرغم پیش بینی فرماندهان نیروی زمینی ارتش ، این یورش پیروزی قابل توجهی به بارنیاورد . در عملیات پل نادری پیش بینی شده بود با بیرون راندن دشمن از غرب رودخانه كرخه ، حفاظت از مرز بین المللی تامین گردد . همچنین در نظر بود با پیشروی به سوی منطقه حلفاییه و چزابه عقبه نیروهای عراقی در این مناطق و شهرهای بستان و سوسنگرد بسته شود كه در نتیجه این محاصره احتمالی ، مناطق مذكور نیز از اشغال دشمن خارج شود . اما ضعف در برآورد و طراحی عملیات سبب ناكامی نیروهای خودی شد .
 

In the early days of the invasion of Iraq, the Army National Iranian border lines, bridges operations were rare.army commanders predicted, these attacked Barnyavrd considerable success. Paul had a rare operation to expel the enemy from the West predicted Karkheh River, the international border protection provided. But weaknesses in the design and operation will estimate the failure was friendly forces.