حمایت از کالای ایرانی | چهارشنبه، ۲ خرداد ۱۳۹۷

علی رامک مدیرکل صدا و سیمای مرکز البرز با حجت الاسلام عباسی مدیر حوزه علمیه خواهران البرز دیدار و گفتگو کرد .

رسانه استانی، ماموریت دارد روحانیت و حوزه های علمیه را در جایگاه ارشادی به جامعه نشان دهد.

علی رامک مدیرکل صدا و سیمای مرکز البرز با حجت الاسلام عباسی مدیر حوزه علمیه خواهران البرز دیدار و گفتگو کرد .
به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز البرز حجت الاسلام عباسی مدیر حوزه علمیه خواهران البرز با اشاره بر  تعامل بیشتر حوزه و رسانه گفت :رسانه به عنوان متولی اصلی اقدامات فرهنگی استان میتواند با ایجاد فعالیتهای مشترک  بین حوزه و رسانه ها و ایجاد  حلقه های معرفتی می تواند علاوه بر اولویت بندی مسائل، محتوا و شکل مناسب برای ارائه پیام های دینی به جامعه را تامین کند و کاری سازمان یافته و نظام مند ارائه شود.
عباسی با اشاره به ایجاد شبکه های مجازی و خطراتی که جامعه را تهدید میکند گفت در این زمینه پژوهشهایی در مرکز حوزه علمیه خواهران انجام شده که صدا و سیمای می تواند با بهره گیری از این پژوهشها در برنامه سازی بهره بگیرد.
علی رامک مدیر کل صدا و سیمای مرکز البرز نیز  در این دیدار گفت: معتقدیم روحانیت باید در همه حوزه ها، حضور داشته باشد و تقویت جایگاه روحانیت و افزایش اعتماد به رسانه، رسالتی دو سویه است و باید این شان را در همه امور حفظ و تقویت کرد.
رامک گفت : رسانه  استانی، ماموریت دارد روحانیت و حوزه های علمیه را در جایگاه ارشادی به جامعه نشان دهد.