سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

عباس و ابوالفضل نیک زارع - show-content

 

 

عباس و ابوالفضل نیک زارع

عباس و ابوالفضل نیک زارع
 
 


عباس و ابوالفضل نیک زارع

عباس و ابوالفضل نیک زارع فرزند،سعید دوقلوهای متولد نهم تیر 1385 در کرج

A. and A. Nick farmer's son, born Jamshid ninth Tir 1385 in Karaj