سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

طوطی دریایی (اسکل) - show-content

 

 

طوطی دریایی (اسکل)

طوطی دریایی (اسکل)
  

 

 

طوطی دریایی (اسکل)

داستان عامه پسند و غیر واقعی : اسکل پرنده‌ایست که وقتی برای زمستان غذا جمع آوری می‌کند طولی نمی‌کشد که محل نگهداری آنها را فراموش می‌کند و بخاطر همین با مشکل مواجه می‌شود، یا هنگام خانه‌سازی فراموش می‌کند که خانه‌اش را کجا ساخته است و اگر از لانه‌اش بیرون بیاید راه بازگشت را پیدا نمی‌کند! اما واقعیت:این پرنده Puffin یا طوطی دریایی نام دارد که پرنده‌ایست کوچک از تیره‌ی ماهی‌گیرک و سه گونه دارد. طوطی دریایی اطلس، طوطی‌ دریایی شاخ‌دار و طوطی دریایی کاکل‌دار. این پرندگان دریایی در سواحل زندگی کرده و غذا را در درجه‌ی اول با شیرجه زدن درون آب به دست می‌آورند. آنها در کولونی‌های بزرگ در صخره‌های ساحلی و یا جزایر دور از ساحل، در شکاف میان سنگ‌ها یا در سوراخ‌ها در خاک لانه می‌سازند. این پرنده از موجودات آبزی تغذیه می‌کند و اصولاً پرنده‌ای مهاجر است. پس نیازی به جمع‌آوری غذا ندارد! غذایش هم قابلیت ذخیره سازی ندارد! ضمناً نسل این پرنده اصلاً در خطر نیست و جمعیت مناسبی هم از آن در اروپا دیده می‌شود و اگر قرار بود لانه‌اش را گم کند جوجه‌ها از گرسنگی تلف شده و تا به امروز نسلش از بین رفته بود! تمام گونه‌های طوطی دریایی، پرهای زینتی عمدتاً سیاه و سفید، و منقار قوی و بزرگ دارند. در طول فصل تولید مثل دارای منقار رنگ روشن می‌باشند. قسمت‌های بیرونی رنگی از نوک آنها پس از فصل تولیدِ مثل ریخته، یک منقار کوچک و کند برجای می‌ماند. بال‌های کوتاه آنها برای شنا کردن با تکنیک پرواز در زیر آب به کار می‌رود. مثلا نوع اطلس در هوا، بال خود را به سرعت (تا ۴۰۰ بار در دقیقه) در پرواز سریع بهم می‌زند، اغلب پرواز در سطح پایین بر فراز اقیانوس است. بخاطر ظاهر جذاب و با مزه‌اش به غلط در فرهنگ عامیانه اسکل نامیده می‌شود که این مطلب هیچ‌گونه بار علمی‌ای ندارد و کاملاً دور از منطق است!

 

Pulp Fiction and unrealistic: E. Prndhayst long lasting collects food for the winter when they forget their whereabouts and why you are having trouble, or when housing forgets where his home is, and if the Lanhash it does not come back! But this bird is called Puffin Sea Parrot Prndhayst or small, dark Mahygyrk three species. Atlantic sea parrot, macaw parrots, horned sea Kakldar sea. It lives in coastal and marine birds feed primarily by diving into the water gain. Large colonies on coastal cliffs or on offshore islands, the gap between rocks or in burrows in the soil, build nests. This bird feeds on aquatic organisms, primarily migratory bird. So no need to collect food! Both have served storage capabilities! This generation is also at risk of bird populations at an appropriate time in Europe and if it was going to lose Lanhash chickens die of hunger and seed to the present was gone! All species of sea bird, plumage is mostly black, and have large, strong beak. During the breeding season of the beak are bright. Colorful outer parts of their tips shed after the breeding season, which lasted a little beak. Their short wings for swimming with a flying technique under water is used. For example, the Atlas of the air, its wings rapidly (up to 400 times per minute) speaks in rapid flight, often flying low over the ocean. Because of their attractive appearance and Mz•hash wrongly called E. folk culture that this is no time Lmyay logic is completely off!