صنعت شیشه

صنعت شیشه


 

 

مدت ویدئو:03:34

 صنعت شیشه

شیشه کاربردی ترین وسیله مورد نیاز بشر بوده است، به همین منظور این عنصر ارزشمند در طی فرایندی از منابع معدنی به یک وسیله با ارزش تبدیل می گردد. این فیلم با نگاهی به روند تولید شیشه پرداخته است.

this movie of travell glasses in the factory by engineers