حمایت از کالای ایرانی | یک‌شنبه، ۳ تیر ۱۳۹۷

صدای زندگی

Loading the player...

ضرورت و اهمیت طرح:

منظور از شيوه هاي زندگي، يعني مجموعهاي از رفتارها و عملكردهايي كه فرد به منظور تأمين نيازهاي روزمره خود به كار ميگيرد. افزون بر اين، شيوه زندگي هر فرد، بيانگر هويت شخصي و معرف شخصيت اوست.شيوه زندگي هر فرد كه معمولاً تحت تأثير مدلهاي رفتاري ديگر افراد جامعه و متأثر از احوال اقتصادي و اجتماعي آنها شكل ميگيرد، موجب مي‌شود سبكهاي رفتاري ديگر افراد و گروه‌ها را، خارج از موازين و معيارهاي خويش بداند و به همين دليل، سبك زندگي هر فرد و جامعه، شاخص و نشانهاي از هويت فردي و اجتماعي آنهاست.

فرماندهان و كارگزاران جنگ نرم، براي تغيير باورها و ارزشهاي جامعه هدف، مي‌كوشند از راه دگرگون كردن شيوه زندگي افراد وارد شوند. تغيير در نوع پوشش، آرايش، طرز خوراك، نوع معماري و مدها و مدلهاي گوناگون، زمينه تغيير در باورها و ارزشهاي افراد را نيز فراهم مي‌آورد.

ابزارهاي رسانهاي، اطلاع‌رساني و تبليغاتي، و نيز ابزارهاي مكتوب و تصويري، همگي براي تغيير در سبك زندگي به خدمت گرفته ميشوند و به صورت آرام و غيرمستقيم، اهداف پشت پرده را عملياتي ميكنند.

بنابراين توليد اين برنامه لازم و ضروري است.

 

اهداف طرح:

رواج فرهنگ صرفه جويي و پرهيز از اسراف و تبذير در مصارف و امكانات خانواده

ترويج خودكفايي و خود اتكايي در تامين نيازهاي خانواده

آموزش شيوه هاي رفع نيازهاي اقتصادي با استفاده از ابزارها و امكانات موجود

نفي تجمل گرايي و اشرافي گري و تقبيح چشم و هم چشمي و مدپرستي در خانواده

آموزش و توجيه كيفيت استفاده بهينه و كامل از امكانات و مقدورات خانواده

آموزش حرفه و فنوني كه به اقتصاد خانواده كمك مي كند

عدم تناقض توكل به خداوند با تلاش و كوشش

تاكيد و توجه به نقش و اهميت لقمه حلال در زندگي و توجه به مواردي نظير خمس و زكات

تشريح آثار نامطلوب فرهنگ غربي در تخريب مناسبات خانواده

تبيين ضرورت رواج ازدواج آسان در عين واقع بيني

طرح اصالت نقش محوري زن در سامان دهي امور منزل

بيان تاثير ديدگاه هاي غربي نسبت به زن و نگاه فمينيستي در تخريب بنيان خانواده

احترام به سالمندان

ترويج صله ارحام

ترويج قانون گرايي و رعايت انضباط و نظم

ترويج گار و تلاش و پرهيز از تبلي - سهل انگاري و قبيح شمردن كم كاري - تن پروري - بد دانستن مشاغل بدني و كم كاري

معرفی فعالیتهای اقتصادی موفق مردمی

معرفی کارو تلاش و فعالیت اقتصادی مفید  به عنوان عبادت

معرفی مبتکران ومخترعان

تقویت مشارکت عمومی درجهت تحقق اهداف برنامه های رشد و توسعه اقتصادی استان

تبیین و آموزش مصرف صحیح

ترویج قناعت وساده زیستی

معرفی مشاغل مناسب بانوان

گسترش و  تعمیق فرهنگ  کارآفرینی

شناسایی و معرفی راه های افزایش اشتغال

تقبیح پدیده قاچاق کالا

بيان سبك زندگي در موضوعات ذيل :

مصرف بهینه و صرف جویی

فرهنگ عمومی و تکالیف اجتماعی

پوشش و لباس

خوراک و سبک زندگی

معماری و سبک زندگی

معاشرت و  سبک زندگی

تحصیل و آموزش و سبک زندگی

ورزش و سلامت جسمانی و سبک زندگی

سبک زندگی در جوامع روستایی

مشارکت گروهی

ازدواج و سبک زندگی ایرانی اسلامی

روابط بین همسران

اوقات فراغت در سبک زندگی ایرانی اسلامی

تشویق به ایجاد صندوق قرض الحسنه

تقبیح آثار اقتصادی – اجتماعی ربا

تبیین ضرورت طراحی و ارایه روش های اقتصادی مبتنی بر اسلام

تاریخ تولید: 1394

تهیه کنندگان: بهناز بزرگمهر، لیلا مؤیدی

گویندگلن: مینو دهقان، زهره قائمی زاده

گزارشگران: معصومه احمدی، فرید رشیدی