سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

شیره جان - show-content

 

 

شیره جان

شیره جان


Loading the player...

شیره جان

شیره جان،عنوان فیلمی مستند از زندگی روستایی در حاشیه شهرها؛ و نگاهی دارد به ساختار زندگی اهالی این محلات و شیوه زندگی آنها در تهیه مایحتاج زندگی که به صورت خودکفا آنرا تهیه می¬کنند. در این مسیر مستند با شیوه درست نمودن بستنی بصورت سنتی با استفاده از محصولات شیر که از دام¬های خود تهیه کرده¬اند به نمایش گذاشته می¬شوند. زندگی روستایی در حاشیه شهرهابا توجه به گستردگی امروزه شهرها، هرچند فاصله بین این دو را کوتاه نموده است با این وجود اهالی این محله¬ها علاقه¬مندند تا از محصولات طبیعی تهیه شده از دام و کشاورزی خود به صورت خود کفا بهره¬برداری نمایند.